Camping Adriatic
+385 52 465 010

Ukoliko zovete iz jedne od zemalja navedenih u nastavku možete nas nazvati izravno koristeći odgovarajući broj. Svi pozivi će se naplaćivati po cijeni lokalne tarife.

Austria +431-22-97517
Denmark +45-78-772100
Germany +49-22-198-208965
Hungary +36-19-876869
Netherlands +31-10-8009523
Poland +48-22-4906954
 

Uprava


Franz Lanschützer, Predsjednik Uprave

Gospodin Franz Lanschützer ima bogato iskustvo u korporativnim financijama i upravljanju imovinom u srednjoj i istočnoj Europi. Gospodin Lanschützer partner je u EPIC-u u Beču gdje posljednjih dvadeset godina radi u područjima pripajanja i akvizicija te korporativnim financijama i savjetničkim aktivnostima u Poljskoj, Češkoj, Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, a kasnije na stvaranju i vođenju privatizacijskih investicijskih fondova u Češkoj i Hrvatskoj. Prije EPIC-a radio je na izvršnim pozicijama u velikim konzultantskim tvrtkama Ernst &Young te Price Waterhouse. Završio je MBA studij u Beču (Vienna University of Economics) te doktorirao poslovnu administraciju na Sveučilištu u Budimpešti. U okviru grupacije Valamar, g. Franz Lanschützer na vodećim je pozicijama od 1999. godine, uključujući pozicije člana Nadzornih odbora Valamar Adria holding d.d. i Riviera Adria d.d. te predsjednika Uprave Valamar grupe d.d. Nakon pripajanja trgovačkih društava Valamar grupa d.d. i Valamar Adria holding d.d. društvu Riviera Adria d.d. u rujnu 2014. godine, g. Franz Lanschützer imenovan je predsjednikom Uprave objedinjene kompanije pod novim imenom Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču.

Edi Černjul, Potpredsjednik Uprave 

Edi Černjul rođen je 11. lipnja 1950. godine  u Labinu, a svoju bogatu profesionalnu karijeru započeo je 1968. godine u Rapcu d.d. kao sezonac na poslovima nosača prtljage. Tijekom godina stekao je ogromno iskustvo u raznim poslovima u turističkom sektoru. U okviru grupacije Valamar, g. Edi Černjul obnašao je brojne vodeće pozicije, uključujući poziciju predsjednika Uprave tvrtke Rabac d.d. koja je 2011. godine pripojena Riviera Adriji d.d., isto tako člana Uprave, a potom i predsjednika Uprave tvrtke Riviera Adria d.d. od 2012. do 2014. godine. Obnašao je i brojne funkcije u lokalnoj samoupravi, bio višegodišnji predsjednik Turističkog saveza Grada Labina, član je vijeća TZ Grada Labina i TZ Općine Raša, kao i član TZ Istarske županije, Skupštine HTZ-a i Županijskog Vijeća HGK, zatim dugogodišnji predsjednik ŽRK Rudar iz Labina te zamjenik načelnika općine Raša u dva mandata. U kompaniji Valamar Riviera d.d. obnaša dužnost potpredsjednika Uprave.

dr.sc. Nikola Koncul, Potpredsjednik Uprave

Dr.sc. Nikola Koncul, doc. rođen je 29. kolovoza 1951. godine u Gracu - općina Neum, BiH. Diplomirao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorsku disertaciju obranio na Fakultetu ekonomije i turizma Dr.Mijo Mirković Sveučilišta u Rijeci te je objavio mnoge radove u publikacijama s priznatom međunarodnom recenzijom, kao i dvije znanstvene knjige. Na Sveučilištu u Dubrovniku izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Karijeru je započeo 1970-ih godina na poslovima barmena-inovatora u hotelu Villa Dubrovnik čije su inovacije bile tridesetak puta nagrađivane na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. 1980-ih nastavlja karijeru u sferi upravljanja na poslovima operativnog i top managementa u turizmu i bankarstvu. Od 2003.godine do pripajanja Dubrovnik Babin kuk-a Riviera Adriji (sada Valamar Riviera) obnašao je funkciju Predsjednika uprave Društva. Od 2004. godine vanjski je suradnik Sveučilišta u Dubrovniku te je u zvanju docenta nositelj kolegija na završnoj godini diplomskog studija Strateško upravljanje u hotelijerstvu. 1990-ih je obnašao niz funkcija u stručnim udruženjima kao i u političkim strukturama Grada Dubrovnika, Županije Dubrovačko-Neretvanske i Republike Hrvatske. Dobitnik je Hrvatske turističke nagrade Anton Štifanić za 1994. godinu te je za postignuća u gospodarskom poslovanju dva puta odlikovan od predsjednika Republike Hrvatske.

Tihomir Nikolaš, Član Uprave

Tihomir Nikolaš rođen je 18. kolovoza 1974. godine u Splitu. Diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a 2006. godine završava Executive MBA studij na poslovnoj školi SDA Bocconi u Milanu, Italija. Karijeru je počeo 1998. godini u kompaniji AD Plastik d.d. kao koordinator poslovnog razvoja te je u okviru iste grupacije 1999. godine nastavio raditi u kompaniji ACM RIS d.o.o. Zagreb na poziciji komercijalnog direktora. Na mjesto člana Uprave u Rivieru Poreč d.d. (danas Valamar Riviera d.d.) dolazi 2003. godine s mjesta predsjednika Uprave kompanije Zlatni otok d.d. iz Krka, funkcije koju je obnašao od 2001. godine.Kao član Uprave Valamar Riviere d.d., Tihomir Nikolaš zadužen je za upravljanje imovinom, investicijama i razvojnim projektima, te upravljanje administrativnom i pravnom funkcijom.

Marko Čižmek, Član Uprave

Marko Čižmek rođen je 3. listopada 1972. u Zagrebu. Diplomirao je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Položio je  ispite za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika. Karijeru započinje 1996. godine u Hrvatskoj narodnoj banci. Nekoliko je godina proveo radeći na poslovima korporativnih financija u Investmentbank Austria i ICF-u. Od 2001. do 2004. godine član je uprave EURO Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima. U okviru grupacije Valamar obnašao je brojne vodeće funkcije u kompanijama koje su kasnije pripojene današnjoj Valamar Rivieri: bio je član uprave turističke kompanije Rabac (od 2004. do 2011.), član uprave Dubrovnik-Babin kuka d.d. (od 2009. do 2013.) te član uprave Valamar Adria holdinga d.d. (od 2008. do 2014.). Član je upravnog odbora Hrvatske udruge financijskih analitičara te Hrvatske udruge korporativnih rizničara. Kao član uprave Valamar Riviere, gosp. Čižmek zadužen je za poslove financija, kontrolinga i IT-a.

Ivana Budin Arhanić, Članica Uprave

Ivana Budin Arhanić završila je studij ekonomije na Middlebury Collegeu u SAD-u 1999.godine. Nakon završenog studija, tri godine radi kao konzultant za strateški menadžment u Bostonu i New Yorku. Početkom 2003. godine zapošljava se u Luri d.d. gdje vodi projekt akvizicije i restrukturiranja Somboleda u poslovni sustav Lure, te je 2004. godine imenovana za potpredsjednicu Nadzornog odbora Somboleda d.d.. Dvogodišnji MBA studij završava 2007. godine na Harvard Business School te se potom zapošljava u grupaciji Valamar gdje u siječnju 2009. godine postaje članica Uprave Valamar grupe d.d. i Valamar Adria holdinga d.d. U Valamar Rivieri zadužena je za strateške projekte razvoja poslovanja i društveno odgovorno poslovanje, upravljanje kvalitetom, odnose s javnošću,vladinim i strukovnim institucijama te strategiju i prodaju neturističke imovine grupe.

Uprava

Franz Lanschützer, Predsjednik Uprave

Gospodin Franz Lanschützer ima bogato iskustvo u korporativnim financijama i upravljanju imovinom u srednjoj i istočnoj Europi. Gospodin Lanschützer partner je u EPIC-u u Beču gdje posljednjih dvadeset godina radi u područjima pripajanja i akvizicija te korporativnim financijama i savjetničkim aktivnostima u Poljskoj, Češkoj, Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, a kasnije na stvaranju i vođenju privatizacijskih investicijskih fondova u Češkoj i Hrvatskoj. Prije EPIC-a radio je na izvršnim pozicijama u velikim konzultantskim tvrtkama Ernst &Young te Price Waterhouse. Završio je MBA studij u Beču (Vienna University of Economics) te doktorirao poslovnu administraciju na Sveučilištu u Budimpešti. U okviru grupacije Valamar, g. Franz Lanschützer na vodećim je pozicijama od 1999. godine, uključujući pozicije člana Nadzornih odbora Valamar Adria holding d.d. i Riviera Adria d.d. te predsjednika Uprave Valamar grupe d.d. Nakon pripajanja trgovačkih društava Valamar grupa d.d. i Valamar Adria holding d.d. društvu Riviera Adria d.d. u rujnu 2014. godine, g. Franz Lanschützer imenovan je predsjednikom Uprave objedinjene kompanije pod novim imenom Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču.

Edi Černjul, Potpredsjednik Uprave 

Edi Černjul rođen je 11. lipnja 1950. godine  u Labinu, a svoju bogatu profesionalnu karijeru započeo je 1968. godine u Rapcu d.d. kao sezonac na poslovima nosača prtljage. Tijekom godina stekao je ogromno iskustvo u raznim poslovima u turističkom sektoru. U okviru grupacije Valamar, g. Edi Černjul obnašao je brojne vodeće pozicije, uključujući poziciju predsjednika Uprave tvrtke Rabac d.d. koja je 2011. godine pripojena Riviera Adriji d.d., isto tako člana Uprave, a potom i predsjednika Uprave tvrtke Riviera Adria d.d. od 2012. do 2014. godine. Obnašao je i brojne funkcije u lokalnoj samoupravi, bio višegodišnji predsjednik Turističkog saveza Grada Labina, član je vijeća TZ Grada Labina i TZ Općine Raša, kao i član TZ Istarske županije, Skupštine HTZ-a i Županijskog Vijeća HGK, zatim dugogodišnji predsjednik ŽRK Rudar iz Labina te zamjenik načelnika općine Raša u dva mandata. U kompaniji Valamar Riviera d.d. obnaša dužnost potpredsjednika Uprave.

dr.sc. Nikola Koncul, Potpredsjednik Uprave

Dr.sc. Nikola Koncul, doc. rođen je 29. kolovoza 1951. godine u Gracu - općina Neum, BiH. Diplomirao je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorsku disertaciju obranio na Fakultetu ekonomije i turizma Dr.Mijo Mirković Sveučilišta u Rijeci te je objavio mnoge radove u publikacijama s priznatom međunarodnom recenzijom, kao i dvije znanstvene knjige. Na Sveučilištu u Dubrovniku izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Karijeru je započeo 1970-ih godina na poslovima barmena-inovatora u hotelu Villa Dubrovnik čije su inovacije bile tridesetak puta nagrađivane na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. 1980-ih nastavlja karijeru u sferi upravljanja na poslovima operativnog i top managementa u turizmu i bankarstvu. Od 2003.godine do pripajanja Dubrovnik Babin kuk-a Riviera Adriji (sada Valamar Riviera) obnašao je funkciju Predsjednika uprave Društva. Od 2004. godine vanjski je suradnik Sveučilišta u Dubrovniku te je u zvanju docenta nositelj kolegija na završnoj godini diplomskog studija Strateško upravljanje u hotelijerstvu. 1990-ih je obnašao niz funkcija u stručnim udruženjima kao i u političkim strukturama Grada Dubrovnika, Županije Dubrovačko-Neretvanske i Republike Hrvatske. Dobitnik je Hrvatske turističke nagrade Anton Štifanić za 1994. godinu te je za postignuća u gospodarskom poslovanju dva puta odlikovan od predsjednika Republike Hrvatske.

Tihomir Nikolaš, Član Uprave

Tihomir Nikolaš rođen je 18. kolovoza 1974. godine u Splitu. Diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a 2006. godine završava Executive MBA studij na poslovnoj školi SDA Bocconi u Milanu, Italija. Karijeru je počeo 1998. godini u kompaniji AD Plastik d.d. kao koordinator poslovnog razvoja te je u okviru iste grupacije 1999. godine nastavio raditi u kompaniji ACM RIS d.o.o. Zagreb na poziciji komercijalnog direktora. Na mjesto člana Uprave u Rivieru Poreč d.d. (danas Valamar Riviera d.d.) dolazi 2003. godine s mjesta predsjednika Uprave kompanije Zlatni otok d.d. iz Krka, funkcije koju je obnašao od 2001. godine.Kao član Uprave Valamar Riviere d.d., Tihomir Nikolaš zadužen je za upravljanje imovinom, investicijama i razvojnim projektima, te upravljanje administrativnom i pravnom funkcijom.

Marko Čižmek, Član Uprave

Marko Čižmek rođen je 3. listopada 1972. u Zagrebu. Diplomirao je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Položio je  ispite za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika. Karijeru započinje 1996. godine u Hrvatskoj narodnoj banci. Nekoliko je godina proveo radeći na poslovima korporativnih financija u Investmentbank Austria i ICF-u. Od 2001. do 2004. godine član je uprave EURO Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima. U okviru grupacije Valamar obnašao je brojne vodeće funkcije u kompanijama koje su kasnije pripojene današnjoj Valamar Rivieri: bio je član uprave turističke kompanije Rabac (od 2004. do 2011.), član uprave Dubrovnik-Babin kuka d.d. (od 2009. do 2013.) te član uprave Valamar Adria holdinga d.d. (od 2008. do 2014.). Član je upravnog odbora Hrvatske udruge financijskih analitičara te Hrvatske udruge korporativnih rizničara. Kao član uprave Valamar Riviere, gosp. Čižmek zadužen je za poslove financija, kontrolinga i IT-a.

Ivana Budin Arhanić, Članica Uprave

Ivana Budin Arhanić završila je studij ekonomije na Middlebury Collegeu u SAD-u 1999.godine. Nakon završenog studija, tri godine radi kao konzultant za strateški menadžment u Bostonu i New Yorku. Početkom 2003. godine zapošljava se u Luri d.d. gdje vodi projekt akvizicije i restrukturiranja Somboleda u poslovni sustav Lure, te je 2004. godine imenovana za potpredsjednicu Nadzornog odbora Somboleda d.d.. Dvogodišnji MBA studij završava 2007. godine na Harvard Business School te se potom zapošljava u grupaciji Valamar gdje u siječnju 2009. godine postaje članica Uprave Valamar grupe d.d. i Valamar Adria holdinga d.d. U Valamar Rivieri zadužena je za strateške projekte razvoja poslovanja i društveno odgovorno poslovanje, upravljanje kvalitetom, odnose s javnošću,vladinim i strukovnim institucijama te strategiju i prodaju neturističke imovine grupe.

 
Pronađi smještaj
Destinacije
Tip smještaja
Svi kampovi
Tip smještajne jedinice
+   Napredno pretraživanje
Camping Adriatic by Valamar
Destinacije
Kampovi
Naturistički kampovi

Newsletter

Saznajte prvi za naše ponude i popuste! Email:
Istra HTZ
Kampovima upravlja Valamar Hotels & Resorts.
Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Hrvatska | sva prava pridržana